Opettaja ja valmentaja (tulossa tammikuussa 2024)

Jokaisella esiintyvällä taiteilijalla ja urheilijalla on ollut opettajia

Opettaminen on jokaisessa harjoittelutilanteessa läsnä. Jokainen meistä opettaa – oli se tietoista tai ei. Tapamme opettaa ja oppia muovautuu saamiemme kokemusten, elämämme elämän, ja kohtaamiemme opettajien myötä.

Tieto oppimisesta ja hyvästä opettamisesta on muuttunut radikaalisti viimeisten vuosikymmenien aikana ja se, miten meitä on opetettu ei välttämättä ole paras tapa.

Me pidämme itsemme ajan tasalla uusimmasta tiedosta ja haluamme siirtää kaiken meillä olevan oppimiseen liittyvän tiedon alalle mahdollisimman nopeasti. Tiedon päivittäminen auttaa kantamaan sen vastuun, mitä opettaminen tuo mukanaan.

Paremmat ja kriittisemmin ajattelevat opettajat = terveempi ala

Moni on varmasti törmännyt ristiriitaiseen tietoon opettamisesta erilaisissa lajikulttuureissa ja yhteisöissä. Jokaisella lienee kokemusta sekä harjoitteluympäristöistä joissa oppiminen tuntuu helpolta ja nopealta, että ympäristöistä, joissa luottamus omaan oppimiseen murenee täysin. Tämä ei ole sattumanvaraista. Me autamme näkemään mitä elementtejä tuloksekkaassa ympäristössä täytyy olla, ja mistä haitallisesta on hyvä päästää irti.

Mitä enemmän kestäviä harjoittelu- ja opetusmenetelmiä käytetään, sitä terveemmäksi ala muotoutuu. Me haluamme auttaa tunnistamaan opettamisen ympäriltä haitallisia traditioita ja tarjota tapoja luoda oppimisympäristö, jossa useammalla on mahdollisuus edistymiseen.

Opettaja-seminaari tiivistää nykyisen tiedon ohjeiden ja palautteen antamisesta, arvioinnista, ja opetussuunnitelmien laadinnasta suoraan käytäntöön siirrettäviksi paloiksi. Tämän lisäksi Opettaja-seminaari antaa työkaluja fyysisen harjoittelun suunnitteluun ja ajatuksia kuinka toimia oppilaiden kanssa, joilla esiintyy kipua harjoitellessa.

Opettaja

tammikuussa 2024

Tulossa

Ohjelmisto

Lauantai

Klo 15.30-17.00 Luento + Demo

Mikko Rinnevuori

Palaute voi joko auttaa tai hidastaa oppimista. Kuinka paljon, kuinka usein, ja millä tavoin sitä kannattaa antaa kehityksen tukemiseksi optimaalisesti?

Klo 17.15-18.45 Luento + Demo

Henri Hänninen

Progressiivisen fyysisen harjoittelun suunnittelu kestävällä tavalla. Yksittäisistä tunneista kausisuunnitelmiin.

Klo 19.00- 20.30 Luento + Demo

Atte Niittykangas

Ensiapu ja tilanteisiin valmistautuminen. Yleisimpien vammojen ensiapu, kuinka paranemista seurataan, ja miten voi parhaiten auttaa oppilasta palaamaan takaisin opetukseen tehokkaasti.

Sunnuntai

Klo 9.00-11.00 Luento + Demo

Atte Niittykangas

Kuinka paljon tunneilla saa sattua? Milloin opettajan pitää rajoittaa oppilaan treenaamista kivun kanssa?

Klo 11.30-13.30 Luento + Demo

Henri Hänninen

Voiman, liikkuvuuden ja kestävyyden kehittäminen lukukauden aikana – harjoittelun periodisointi ja ohjelmointi. Aloittelijat, harrastajat ja ammattilaiset – Mitä on otettava huomioon kullakin tasolla?

13.45-15.45 Luento + Demo

Mikko Rinnevuori

Non-lineaarinen pedagogiikka, implisiittinen oppiminen ja metakognition hyödyntäminen opetustyössä.

Varaa paikkasi

Tulossa