Opettaja

Kaikkien esiintyvien taiteilijoiden taustalla on opettaja

Opettajuus ei tarkoita että sinulla on koulutus aiheesta, vaan opettaminen on jokaisessa harjoittelutilanteessa läsnä. Jokainen meistä opettaa.

Tapamme opettaa ja oppia muovautuu saamamme opetuksen ja kokemuksien myötä. Tieto oppimisesta ja hyvästä opettamisesta on muuttunut radikaalisti viimeisten vuosikymmenien aikana ja se, miten meitä on opetettu ei välttämättä ole toimiva tapa.

Me pidämme itsemme kartalla päivittyvästä tiedosta ja haluamme siirtää kaiken meillä olevan opettamiseen liittyvän tiedon alalle mahdollisimman nopeasti.

Paremmat ja kriittisemmät opettajat = terveempi ala

Moni on varmasti törmännyt ristiriitaiseen tietoon opettamisesta eri lajikulttuurien ja yhteisöjen välillä. Jokaisella lienee kokemusta harjoitteluympäristöistä, joissa tuntuu oppivan nopeasti ja ympäristöistä, joissa luottamus omaan oppimiseen murenee täysin. Tämä ei ole sattumanvaraista ja me autamme hahmottamaan, mitä elementtejä tuloksekkaassa ympäristössä täytyy olla ja mistä haitallisesta on hyvä päästää irti.

Mitä laajemmin kestävämpiä harjoittelu- ja opetusmenetelmiä käytetään, sitä terveemmäksi ala kehittyy. Me haluamme tarjota keinoja tunnistaa opettamisen ympäriltä haitallisia traditioita ja löytää tavat luoda oppimisympäristö, jossa useammalla on mahdollisuus kehittymiseen.

Opettaja-seminaari koostaa nykyaikaisen tiedon palautteen antamisesta, arvioinnista ja kauden suunnittelusta suoraan käytäntöön siirrettäviksi paloiksi. Tämän lisäksi Opettaja-seminaari antaa työkaluja fyysisen harjoittelun suunnitteluun ja ajatuksia miten navigoida oppilaiden kanssa, joilla esiintyy kipua harjoitellessa.

Opettaja

TBA

Teollisuuskatu 16, Helsinki
309 €

Osallistu livenä tai etänä

Osta paikkasi

Ohjelmisto

Lauantai

Klo 12.00-14.30 Luento + Demo

Mikko Rinnevuori

Palautteenantaminen voi auttaa tai hidastaa oppimista. Minkä verran ja millä tavoin sitä kannattaa antaa kehityksen tukemiseksi optimaalisesti?

Klo 15.30-18.00 Luento + Demo

Henri Hänninen

Järkevän oheisharjoittelun suunnittelu tuntisuunnitelmissa. Yksittäisistä tunneista kausisuunnitelmiin.

Klo 18.30- 20.00 Luento + Demo

Atte Niittykangas

Ensiapu ja tilanteisiin valmistautuminen. Yleisimpien vammojen ensiapu ja miten niitä voidaan seurata ja auttaa osallistujaa palaamaan takaisin opetukseen tehokkaasti.

Sunnuntai

Klo 9.00-11.00 Luento + Demo

Atte Niittykangas

Kuinka paljon tunneilla saa sattua? Milloin opettajan pitää rajoittaa oppilaan treenaamista kivun kanssa?

Klo 12.00-14.00 Luento + Demo

Henri Hänninen

Kausien suunnittelu voiman, liikkuvuuden ja kestävyyden näkökulmasta oli tavoitteena ammattilaisuus tai harrastaminen. Mitä on otettava huomioon?

14.30-17.00 Luento + Demo

Mikko Rinnevuori

Non-lineaarinen pedagogiikka, implisiittinen oppiminen ja metakognition hyödyntäminen opetustyössä.

Huom. Käytämme koronapassia jos Helsingin alueen kokoontumisrajoitukset sitä vaativat

Osta paikkasi

Osta